Oświadczenie o ochronie danych osobowych

stawienia ciasteczek

Używamy plików cookie do udostępniania funkcji naszych stron internetowych, do personalizowania reklam, do udostępniania funkcji mediów społecznościowych, jeśli ma to zastosowanie, oraz do tworzenia statystyk dostępu. Za pomocą różnych technik, informacje na temat korzystania z naszej strony mogą być udostępniane naszym partnerom społecznym i reklamowym. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

Ochrona danych

Administratorzy niniejszej strony traktują priorytetowo kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Dane te traktowane są w sposób poufny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych jak również niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie pobierane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adres mailowy), to odbywa się to, o ile to możliwe, zawsze w sposób dobrowolny. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że w mechanizmach przesyłania danych w Internecie (na przykład podczas komunikacji mailowej) mogą występować luki w zabezpieczeniach. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Pliki cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane cookies („ciasteczka”). Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies mają na celu uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa strony. Inne pliki cookies zostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną usunięte. Owe pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Mogą Państwo dostosować ustawienia przeglądarki tak, by za każdym razem otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i akceptować je tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub całkowicie, jak również aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania plików cookies funkcjonalność witryny może ulec ograniczeniu.

Pliki logowania serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logowania serwera, które są wysyłane do nas automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres URL przekierowania
  • nazwa hosta danego komputera
  • godzina zapytania serwera

Dane te nie są przyporządkowywane do żadnych konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie możliwość późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli zaistnieją konkretne przesłanki niezgodnego z prawem użycia danych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają nam Państwo zapytania poprzez formularz kontaktowy, wówczas Państwa dane z formularza zapytania, łącznie z podanymi danymi kontaktowymi, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Nie będziemy udostępniać tych danych bez Państwa zgody.

Szyfrowany protokół SSL

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, jak na przykład zamówień lub zapytań ofertowych, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, wykorzystuje kodowanie SSL. Połączenie kodowane można rozpoznać po tym, że pole adresowe przeglądarki zmienia zapis “http://” na “https://”, oraz po symbolu kłódki w polu przeglądarki.

Jeżeli kodowanie SSL jest aktywne, to dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Prawo do informacji, blokowania, usuwania

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu ich przetwarzania. Ponadto mogą Państwo w każdej chwili poprosić o skorygowanie, zablokowanie lub usunięcie przechowywanych przez nas Państwa danych. W tym celu oraz w innych sprawach związanych z ochroną danych mogą się Państwo w każdym momencie zwrócić się do nas za pośrednictwem adresu podanego w impressum.

Brak zgody na przesyłanie informacji marketingowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia impressum, do przesyłania nie zamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez e-maile typu spam.

Źródło: e-recht24.de

 

Teamviewer/PCVisit oraz inne programy służące do dostępu zdalnego

W trakcie zdalnego dostępu do wszelkich komputerów poza tymi stanowiącymi własność EBERL Trocknungsanlagen GmbH nasi pracownicy postępują wyłącznie zgodnie z wytycznymi jawnej polityki naszej firmy. Nie są wówczas zapisywane żadne dane, o ile nie zostanie na to wyrażona pisemna zgoda przez właściciela. Jest możliwe, że w trakcie zdalnego dostępu i udzielania wsparcia w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem/oprogramowaniem dane osobowe będą widoczne. Jak jednakże wspomniano, pracownicy firmy EBERL Trocknungsanlagen GmbH są zobowiązani do niezapisywania żadnych danych lub informacji bez pisemnej zgody użytkownika.

Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszych oświadczeniach o ochronie danych osobowych, jeżeli jest to konieczne z uwagi na nowe technologie.  Proszę upewnić się, że dysponują Państwo aktualną wersją oświadczenia. W przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, poinformujemy o tym fakcie za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Wszystkie osoby zainteresowane oraz odwiedzające naszą stronę internetową zachęcamy do kontaktu w przypadku pytań związanych z kwestią ochrony danych osobowych:

Eberl Trocknungsanlagen GmbH

Roland Feuerecker

Hauptstraße 57a

D-84155 Bodenkirchen

Tel.: +49 (0) 8745 964460

 

e-mail: datenschutz@eberl-trocknungsanlagen.de

Jeżeli nasz pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych nie będzie w stanie udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi w Państwa sprawie, w każdym przypadku pozostaje Państwu prawo do złożenia zażalenia do właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania organu zajmującego się kwestią ochrony danych osobowych.

 

Kontakt

Kontakt

Telefon

+49 (0) 8745 96446-0

 

Faks

+49 (0) 8745 96446-15

 

E-mail

info@eberl-trocknungsanlagen.de

 

Podejście

Eberl Trocknungsanlagen GmbH
Hauptstraße 57a
D-84155 Bodenkirchen